ՌՈՒՍ ՀԱՅ
Քո կոկորդը քո ուժն է

Ակտիվ բաղադրիչներ

Սեպտոլետե® տոտալ դեղամիջոցն ունի երկու ակտիվ բաղադրիչ.

բենզիդամին՝ ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոց, որն օժտված է հակաբորբոքային, ցավազրկող և տեղային անզգայացման ազդեցությամբ

ցետիլպիրիդինիումի քլորիդ՝ ամոնիումի չորրորդային միացությունների խմբին պատկանող անտիսեպտիկ: Թողնում է մանրէասպան, հակասնկային և հակավիրուսային ազդեցություն:

Krka, d. d.

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Գովազդի թույլտվություն՝ N ԴԳ-0004, տրված 16 հունվար 2020թ