ՌՈՒՍ ՀԱՅ
Քո կոկորդը քո ուժն է

Ո՞րտեղից գնել

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Գովազդի թույլտվություն՝ N ԴԳ-0004, տրված 16 հունվար 2020թ