ՌՈՒՍ ՀԱՅ
Քո կոկորդը քո ուժն է

Սեպտոլետե®-ի այլ արտադրանքներ

Սեպտոլետե® լոզաններ

Սեպտոլետե® մենթոլ լոզանները արդյունավետ միջոց են կոկորդի բորբոքվածության և ցավի դեմ:

Սեպտոլետե® դեղամիջոցը պարունակում է հականեխիչ, ակտիվ բաղադրիչ, որն ազդում է բերանի խոռոչի և կոկորդի տարբեր տիպի բակտերիաների, սնկերի և վիրուսների վրա:

Կիրառում և դեղաչափ.

Մեծահասակներ և 12-ից բարձր տարիքի երեխաներ 8 լոզաններ օրական 1 լոզան յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ
4-ից 10 տարեկան երեխաներ Օրական մինչև 4 լոզան 1 լոզան յուրաքանչյուր 3-4 ժամը մեկ
10-ից 12 տարեկան երեխաներ Oրական 6 լոզան 1 լոզան յուրաքանչյուր 3-4 ժամը մեկ

Սեպտոլետե® դեղամիջոցի օգտագործման ցուցում

Krka, d. d.

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Գովազդի թույլտվություն՝ N ԴԳ-0004, տրված 16 հունվար 2020թ